Contact Us | Rooman Technologies Branch Locations

Contact us

Rooman Technologies Pvt Ltd

Head Office

#30, 12th Main, 1st Stage Rajajinagar,
Bangalore – 560010

Rooman - Pradhan Mantri Kaushal Kendra

Karanataka (KA1)

PMKK - Rajajinagar

PMKK - Rajajinagar

PMKK Electronic City

PMKK - Electronic City

PMKK Kolar

PMKK - Kolar

Karanataka (KA2)

PMKK - Chikkaballapur

PMKK - Nelamangala

PMKK - Ramanagara

Karanataka (KA3)

PMKK - Belgaum

PMKK - Belgaum

PMKK - Haveri

PMKK - Haveri

PMKK - Davanagere

PMKK - Davanagere

PMKK - Shimoga

PMKK - Shimoga

PMKK - Udupi

PMKK - Udupi

Bihar

PMKK - Gaya

PMKK - Gaya

PMKK - Nawada

PMKK - Nawada

PMKK - Gaya

PMKK - Aurangabad

PMKK - Nalanda

Andhra Pradesh

PMKK - Hindupur

PMKK - Tirupati

PMKK - Tirupati

PMKK - Nellore

PMKK - Nellore

PMKK - Kurnool

PMKK - Kurnool

Maharastra

PMKK - Pune

PMKK - Pune

PMKK - Satara

PMKK - Satara

PMKK - Kolhapur

PMKK - Kolhapur

PMKK - Sangli

PMKK - Sangli

PMKK - Osmanabad

PMKK - Osmanabad

Chennai

Jammu and Kashmir

PMKK - Chennai

PMKK - Chennai

PMKK - Srinagar

PMKK - Srinagar